ביטוח לאומי נתניה

פרטי ביטוח לאומי נתניה

כתובת:

רחוב הרצל מספר 68 מיקוד 4239226    

קבלת קהל:

אשון, שלישי, חמישי:
8:30 עד 13:00
בכל הנושאים
שני, רביעי:
15:00 עד 17:00
נפגעי עבודה, דמי פגיעה, אמהות, ילדים מילואים, מעבידים, ביטוח וגבייה
וכן מסירת טפסים

אין קבלת קהל בסניפים יש אפשרות להזמין תור לשיחה טלפונית באמצעות מערכת זימון תורים.

זימון / ביטול תור לסניף

ימים ראשון עד חמישי, 8:00 עד 17:00, טלפון 6050* או 04-8812345

שליחת מסמכים:

באמצעות האתרדואר אלקטרוני, טופס פנייה, תיבת שירות חיצונית.

קווי תחבורה

4, 5, 21,22, 23א

הסדרי חניה

בתשלום בקניון השרון

פעילויות

ביטוח לאומי הינו מוסד ממשלתי המאפשר מגוון שירותי ביטוח לציבור תושבי ישראל. 

מטרתו היא להבטיח ביטחון כלכלי לאזרחים במצבי אתגר שונים לרבות פנסיה, בריאות, רכב, אבטלה, אובדן כושר עבודה, תאונות עבודה ועוד.

על אף היותו כזה, אנו במשרד עורכי דין זגלשטיין ממליצים לפנות לעורך דין לצורך מיצוי הזכויות.

במקרים רבים, העמידה אל מול הוועדות השונות מצריכה אסטרטגיה משפטית נכונה.