• גיל העובדים (בני נוער או מבוגרים מעל גיל 18).
  • אופן העסקת העובדים (שכר חודשי, שכר יומי או שכר לפי שעה).

חוקי העבודה במדינת ישראל קובעים כי על המעסיק לשלם את שכר המינימום שהוא 5,300 ש"ח, כשכר יסוד,זאת אומרת שברגע שמעסיק משלם שכר של 5,300 בגין שרותים נוספים כגון בונוסים ושעות נוספות, המעסיק מפיר את חובותיו לשלם לעבודו את שכר המינימום.

גם אם העובד מפחד לאבד את משרתו בבקשתו מהמעסיק שכר הולם על פי חוקי העבודה במדינת ישראל, הסכמתו לקבל שכר שהוא מתחת למינימום היא ללא תוקף משפטי, והעובד יוכל לתבוע מהמעסיק השלמה לשכר המינימום למרות שהתשלום הנמוך נעשה בהסכמתו, וזאת בגין חוקי העבודה במדינת ישראל.

כלל ציבור העובדים זכאי לשכר מינימום, החובה והאחריות על תשלום שכר המינימום לעובד מוטלות על המעסיק. זכותו של העובד לקבל את שכרו, ללא צורך לנקוט פעולה כלשהי מצדו. ניתן לוודא כי הזכות הוענקה ושכר המינימום שולם כדין באמצעות עיון בתלוש השכר, אותו המעסיק מחויב למסור לעובד.(לחץ לפירוט נוסף באתר כל זכות).

דוגמאות לחישוב:

חוקי העבודה במדינת ישראל קובעים כי שכר המינימום לעובד שעתי העובד 120 שעות חודשיות זכאי לשכר מינימום בגובה 3,494.4 ש"ח (לפי החישוב: 120 × 29.12).

חוקי העבודה במדינת ישראל קובעים כי שכר המינימום לעובד בחצי משרה זכאי לשכר מינימום בגובה 2,650 ש"ח (לפי החישוב: 1/2 × 5,300).