תביעת תאונות עבודה ביטוח לאומי
עורך דין צבי זגלשטיין

עורך דין צבי זגלשטיין

תביעת תאונת עבודה ביטוח לאומי

עובד שכיר או עצמאי שעבר תאונת עבודה, קרי, תאונה שאירעה תוך וכדי ועקב עבודה, אשר פגעה בכושר עבודתו ואילצה אותו להפסיק לעבוד ולהתפרנס למחייתו (בין באופן זמני ובין באופן קבוע), זכאי להגיש תביעה לקבלת פיצויים וזכויות נוספות בגין תאונת העבודה בפני המוסד לביטוח הלאומי ("המל"ל").

איך מגישים תביעת תאונת עבודה בפני המוסד לביטוח לאומי?

הגשת תביעת תאונת עבודה בפני המוסד לביטוח לאומי מורכבת למעשה משני שלבים מרכזיים: 

  • תחילה יש להגיש תביעה להכרה כנפגע עבודה וקבלת דמי פגיעה למשך עד 90 יום. 
  • לאחר מכן ניתן להגיש תביעה לקבלת גמלת נכות מעבודה, ככל שלעובד אכן נותרה נכות עקב התאונה. 

(א) שלב ראשון: הגשת תביעה להכרה כנפגע עבודה וקבלת דמי פגיעה. 

את התביעה להכרה כנפגע עבודה ולקבלת דמי פגיעה יש להגיש תוך שנה ממועד תאונת העבודה, בפני סניף המוסד לביטוח לאומי שקרוב למקום מגוריו של העובד. ניתן להגיש את התביעה באופן מקוון (באמצעות אתר האינטרנט של המל"ל), או באופן פיזי (בדואר, בפקס, או בתיבת השירות של הסניף). 

יש להגיש את התביעה באמצעות טופס ב.ל. 211, שכולל גם כתב ויתור סודיות רפואית, ולצרף לו את כל המסמכים הנלווים הנדרשים. מסמכים אלו כוללים בעיקר מסמכים רפואיים שמעידים על נסיבות התאונה, כגון "תעודה רפואית ראשונה לנפגע בעבודה" (תעודה זו מונפקת על ידי קופת החולים של העובד, לפי טופס ב.ל. 250 – לעובד שכיר, או  טופס ב.ל. 283 – לעובד עצמאי), או דו"ח חדר מיון, או סיכום מחלה מבית החולים, וכן כל מסמך אחר המעיד על אבחנה רפואית של העובד עקב התאונה. 

ככל שהתביעה תתקבל על ידי המוסד לביטוח לאומי, ישולמו לעובד דמי פגיעה במשך התקופה הראשונה שנבצר ממנו לעבוד ולהשתכר עקב התאונה, אם כי עד ל-90 יותר לכל היותר. סכום דמי הפגיעה הינו 75% משכרו של העובד בשלושת החודשים שלפני מועד התאונה, ועד לתקרת סכום דמי הפגיעה ליום (סך של 1,114 ₪ ליום, נכון לשנת 2022). 

(ב) שלב שני: הגשת תביעה לקבלת גמלת נכות מעבודה. 

עם סיום 90 ימי תשלום דמי הפגיעה, העובד לא יהיה זכאי לקבל תשלום נוסף מהמוסד לביטוח לאומי, למעט במקרה שבו תישאר לו נכות מתאונת העבודה בשיעור מינימאלי של 9%, שאז הוא עשוי לקבל גמלת/מענק נכות מעבודה, לפי הקריטריונים שיפורטו בהמשך הדברים להלן.

לשם כך, על העובד להגיש כעת למל"ל טופס ב.ל. 200, שגם הוא כולל כתב ויתור סודיות, ולצרף לו מסמכים רפואיים מטעם הרופא שטיפל בו בקופת החולים או בבית החולים, אם כי רק לגבי בעיה רפואית שצויינה על ידו בטופס ב.ל. 200 אשר טרם הובאה לידיעת המל"ל. 

גם את התביעה לקבלת גמלת נכות מעבודה יש להגיש תוך שנה ממועד תאונת העבודה, בפני סניף המוסד לביטוח לאומי שקרוב למקום מגוריו של העובד, וגם אותה ניתן להגיש בכל אחת מהדרכים שניתן להגיש לפיהן את תביעת דמי הפגיעה.   

לאחר הגשת התביעה לקבלת גמלת נכות מעבודה, העובד יזומן על ידי המל"ל לפגישה עם הועדה הרפואית של המל"ל, שתקבע האם אכן נותרה לעובד נכות כלשהי מתאונת העבודה, ואם כן, מהי דרגת הנכות, כלומר, מהו שיעורה באחוזים, והאם המדובר בנכות זמנית או קבועה. 

מהי הנפקות של החלטת הועדה הרפואית לנכות מעבודה?

להחלטת הועדה הרפואית בשאלה האם נותרה לעובד נכות מתאונת העבודה, באיזה שיעור, ולמשך איזו תקופה, יש משמעות רבה, מאחר שהיא זו שלמעשה קובעת האם העובד זכאי לקבל גמלת/מענק עבודה, באיזה שיעור, ולכמה זמן:

  • עובד שנקבעה לו נכות זמנית או קבועה בשיעור של פחות מ-9%, אינו זכאי לדבר.  
  • עובד שנקבעה לו נכות זמנית, בשיעור של 20% – 100%, זכאי לקבל גמלת נכות חודשית, לפי שיעור אחוזי הנכות שנקבעו לו, ועד לתום תקופת הנכות הזמנית שנקבעה לו על ידי הועדה הרפואית (בדרך כלל מדובר בתקופה שנמשכת עד שנה, אולם לעתים ניתן להאריך אותה). 
  • עובד שנקבעה לו נכות קבועה בשיעור של 20% – 100%, זכאי לקבלת גמלת נכות חודשית, לפי שיעור אחוזי הנכות שנקבעו לו, לכל ימי חייו. 
  • עובד שנקבעה לו נכות קבועה בשיעור של 9% – 19.99%, זכאי למענק חד פעמי בשווי גמלת הנכות מעבודה החודשית כפול 43.


להחלטת הועדה הרפואית ישנה נפקות לא רק מבחינת זכות העובד לקבלת גמלת/נכות מעבודה, כי אם גם לגבי  זכויות רבות נוספות שהוא עשוי לקבל, כגון קבלת טיפול רפואי בחינם, סל שיקום מקצועי, הנחות במסים, תו חניה, ועוד. 

עיננו הרואות, איפוא, כי להחלטת הועדה הרפואית של המל"ל יש משמעות קריטית. לפיכך, מומלץ לכל מי שמוזמן לועדה הרפואית להתכונן אליה היטב מבעוד מועד באמצעות עו"ד שבקי ומנוסה בזכויות הביטוח הלאומי, וזאת כדי להגדיל את הסיכויים לקבלת החלטה שתואמת את מצבו הרפואי לאשורו וממצה את זכויותיו.

למה ומתי כדאי להיעזר בעו"ד לצורך הגשת תביעת תאונת עבודה בפני המל"ל?

עקרונית, אין חובה להגיש את תביעת תאונת העבודה בפני המל"ל באמצעות עו"ד, ובהחלט ניתן לעשות זאת גם באופן עצמאי. 

עם זאת, המציאות מראה שבמקרים רבים מוטב להיעזר בעו"ד לצורך הגשת מסמכי התביעה וניהול ההליכים במל"ל, הואיל והמל"ל איננו בדיוק שש לקבל כל תביעה שמוגשת בפניו, ועל כן לא פעם הוא מערים קשיים בפני העובדים שמגישים את התביעות בפניו  ודוחה אותן ללא הצדק. 

מדובר למשל במקרים בהם נטען כי התאונה שהעובד עבר איננה "תאונת עבודה" לפי דרישות החוק, או שתאונת העבודה שלו לא גרמה לו לנזקים כלשהם, או שבעיות הבריאות של העובד לא נגרמו לו מתאונת העבודה שלו מאחר שהוא למעשה סבל מהן עוד קודם לתאונה, וכיו"ב. 

רובם ככולם של העובדים שתביעותיהם נדחות על ידי המל"ל אינם מתמצאים בסעיפי החוק ולניואנסים שלו, ועל כן הם אינם מודעים לכל הזכויות שיש להן לפי החוק, ולאופן לפיו הם זכאים למצות אותן. 

לעובדים אלו מומלץ מאד לפנות לעו"ד שבקי ומנוסה במימוש ומיצוי זכויות הביטוח הלאומי בכלל, ובתביעות תאונות עבודה בפרט. 

בכל הנוגע לתביעת תאונת עבודה ביטוח לאומי, ניתן להיעזר בעו"ד כזה לצרכים שונים, ולרבות:

  • (א) הכנה מקצועית של מסמכי התביעות בגין תאונת העבודה בפני המל"ל, תוך מילוי מלא ומדוייק של פרטיהם, ואיסוף כלל החומר שרלוונטי לתאונה, לרבות איסוף מסמכים, בדיקות רפואיות, ועדויות.
  • (ב) הכנה מקצועית ומדוקדקת של העובד לקראת הפגישה עם הועדה הרפואית לנכות מעבודה של המל"ל.
  • (ג) הגשת עררים על החלטות המל"ל בפני ועדות הערר של המל"ל.
  • (ד) הגשת תביעות בפני בית המשפט כנגד המל"ל. 

בכל שאלה והתייעצות בנושא תביעת תאונת עבודה ביטוח לאומי, אנו מזמינים אתכם לכתוב לנו בוואטסאפ, ליצור עמנו קשר טלפוני או להשאיר פניה באתר. עורך דין מומחה תאונות עבודה ישוב אליכם בהקדם האפשרי.

תאונת עבודה - בפירוט:

אנו מזמינים אותך להתרשם מהתוכן באתר, מגוון מאמרים ופסקי דין בנושאים בהם עוסק המשרד.

אנו מקווים שתוכל להפיק תועל מהתוכן באתר, אולם יש להדגיש כי התוכן מתעדכן מעת לעת.

התוכן באתר אינו יכול להחליף ייעוץ משפטי פרטני בשום צורה ואופן.

התקשר עכשיו לתיאום פגישת ייעוץ בטלפון: 03-9444747 

ו/או השאר פרטיך באתר, לקביעת פגישת יעוץ 

 ללא עלות וללא כל התחייבות. 

שאלות נפוצות

משרדנו ייצג ומייצג אלפי לקוחות בתביעות מול המוסד לביטוח הלאומי וגורמים רלוונטיים נוספים למיצוי זכויותיהם של נפגעי תאונת עבודה.

משנת 2006 ועד היום, צברנו 

תאונות עבודה יכולות לטמון בתוכן נסיבות שונות, חלקן שגורות ונפוצות וחלקן מצריכות בדיקה קפדנית והתוויית אסטרטגיה משפטית נכונה.

אנו מטפלים בכל סוגי התביעות, החל ממקרים מוכרים כגון פציעת גב, ועד לאירועים מוחיים המוכרים כתאונת עבודה.

משרדנו יושב ברחוב המסגר 56, קומה 2.

ניתן לקבל ייעוץ טלפוני משפטי מקדים.

לקבלת ייעוץ משפטי

חייגו עכשיו:

03-9444747

סיכום דבר: