תפקידו של עורך דין לנפגעי עבודה
עורך דין צבי זגלשטיין

עורך דין צבי זגלשטיין

תפקידו של עורך דין לנפגעי עבודה הינו לסייע לנפגעי העבודה למצות את זכויותיהם מול המוסד לביטוח לאומי, חברות הביטוח הפרטיות, ואף המעסיק שלהם במקרה הצורך, ולקבל את מלוא הזכויות, הפיצויים, והתגמולים המגיעים להם בשל הנזקים שנגרמו להם עקב פגיעת העבודה שחוו. 

מיהו נפגע עבודה?

"נפגע עבודה" הינו עובד, שכיר או עצמאי, שחווה "פגיעת עבודה" בהתאם להגדרתה בסעיף 79 לחוק הביטוח הלאומי [נוסח משולב], תשנ"ה-1975.

פגיעת עבודה הינה תאונת עבודה או מחלת מקצוע.

תאונת עבודה הינה תאונה שאירעה לעובד תוך כדי ועקב עבודתו. למשל, נגר שנחתך ממסור חשמלי תוך כדי עבודתו, או פועל בניין שנפל מפיגום באתר בניה ונפגע עקב כך בגבו וגפיו.

מחלת מקצוע הינה מחלה שהעובד לקה בה עקב עבודתו אשר הוכרה כמחלת מקצוע במסגרת תקנות הביטוח הלאומי (ביטוח מפני פגיעה בעבודה), תשי"ד-1954.  לדוגמא, קלדנית שלקתה בדלקת כף היד, או עובדי מעבדה שלקו בהרעלה כתוצאה מחשיפה לחומרים רעילים.

במילים פשוטות יותר, נפגע עבודה הינו עובד שעבר תאונת עבודה או לקה במחלת מקצוע, באופן שפגע בכושר עבודתו ומונע ממנו לעבוד ולהשתכר למחייתו כפי שהתאפשר לו לפני הפגיעה.

מהן הזכויות של נפגעי עבודה?

נפגעי עבודה עשויים להיות זכאים לקבלת זכויות משלושה מקורות שונים: המוסד לביטוח הלאומי, חברות ביטוח פרטיות, והמעסיק שלהם.

זכויות מטעם המוסד לביטוח לאומי

עובד שהוכר כנפגע תאונת עבודה על ידי המוסד לביטוח לאומי, זכאי למגוון זכויות והטבות, ובעיקר לתשלום דמי פגיעה ותשלומי נכות מעבודה.

  • דמי פגיעה: בתחילה, העובד יהיה זכאי לקבלת תשלום דמי פגיעה למשך עד 90 יום. סכום תשלום דמי הפגיעה הינו בגובה של 75% משכרו של העובד ב-3 החודשים שלפני מועד התאונה, ועד לתקרת סכום דמי הפגיעה ליום, שמתעדכנת מעת לעת. נכון לשנת 2023, מדובר בסכום של כ- 1,201 ₪ ליום. 
  • תשלומי נכות מעבודה: בתום  90 ימי תשלום דמי הפגיעה, העובד לא יהיה זכאי לקבל תשלום נוסף מהמוסד לביטוח לאומי, למעט במקרה שבו תיוותר לו נכות מינימאלית עקב פגיעת העבודה, לפי קביעת הועדה הרפואית של המוסד לביטוח לאומי, דבר שיקנה לו את הזכות לקבלת גמלת נכות עבודה או מענק נכות עבודה חד פעמי. 

זכויות מטעם חברות הביטוח הפרטיות

ישנן כל מיני פוליסות ביטוח שחברות הביטוח הפרטיות נוהגות להנפיק כדי לכסות עובדים מפני נזקים שעלולים להיגרם להם עקב פגיעת עבודה.

מדובר, למשל, בפוליסות אובדן כושר עבודה, נכות מתאונה, מחלות קשות, ביטוח בריאות פרטי, ביטוח סיעוד (במקרה שהמבוטח הפך לסיעודי עקב התאונה), וביטוח חיים (במקרה שהמבוטח נפטר עקב תאונת העבודה).

עובד שרכש לו פוליסת ביטוח כזו, זכאי להגיש תביעת פיצויים גם כנגד חברת הביטוח הפרטית שלו בגין פגיעת העבודה שלו, בנוסף לתביעה שהוא זכאי להגיש כנגד הביטוח הלאומי. עם זאת, יש לבדוק האם לפי תנאי הפוליסה שלו הפיצויים שהוא זכאי לקבל מחברת הביטוח מתקזזים עם סכום התגמולים שהוא זכאי לקבל מהביטוח הלאומי.

זכויות מטעם המעסיק

עובד שכיר שחווה פגיעת עבודה עקב התרשלות המעסיק שלו בכל הקשור לאחריותו וחובתו להגן על עובדיו מפני תאונת עבודה, זכאי לקבל גם ממנו פיצויים בגין כך, אם כי בקיזוז סכום התגמולים שהעובד זכאי לקבל מהביטוח הלאומי.

כיצד ניתן להיעזר בעו"ד לנפגעי עבודה?

מיצוי הזכויות מול המוסד לביטוח לאומי, חברות הביטוח הפרטיות, או המעסיק, יכול להיות מאד מאתגר לעתים.

לא מעט עובדים שנפגעו מעבודתם אינם מצליחים לקבל את הזכויות המגיעות להם כדין רק בגלל שהם אינם מכירים מספיק את הוראות החוק השונות שחלות לגבי נפגעי עבודה וההלכות השונות שנקבעו לגביהן בפסיקה.

פניה לעו"ד לנפגעי עבודה יכולה איפוא לסייע מאד בקבלת ההכרה כנפגעי עבודה וקבלת מלוא הזכויות והתגמולים המגיעים להם, וזאת באופן מהיר ויעיל.

למשל, עובדים רבים אינם מודעים שהחוק מרחיב את ההגדרה הבסיסית של תאונת עבודה, כך שהיא חלה גם על תאונת דרכים שהעובד עבר בדרך לעבודה שלו או בחזרה ממנה, ואף כאשר מדובר בתאונת דרכים שאירעה לעובד כאשר הוא סטה מהדרך לעבודתו בבוקר כדי ללוות את ילדו לגן הילדים או כדי להתפלל בבית הכנסת בו הוא נוהג להתפלל (!)

דוגמא נוספת: עובדים רבים גם אינם מודעים לכך שבדרך כלל יש להגיש את תביעת הפיצויים בפני חברת הביטוח תוך 3 שנים בלבד ממועד התרחשות פגיעת העבודה (או תוך 5 שנים במקרים מסויימים), ולא כעבור 7 שנים כפי שמקובל לגבי תביעות אזרחיות שאינן במקרקעין. עקב כך, הם עלולים להחמיץ ולפספס את זכותם לקבלת פיצויים מכח פוליסת הביטוח הפרטית שלהם.

מומלץ אם כן להתייעץ עם עו"ד לנפגעי עבודה בכל מקרה שבו העובד אינו יודע כיצד לממש את זכויותיו, או כאשר נתקל בקשיים בכל הקשור למיצוי זכויותיו, וזאת כדי לברר האם יש לו אפשרות חוקית להתגבר עליהם ובאיזה אופן.

בלא מעט מקרים ניתן להיעזר בעו"ד לפנגעי עבודה לצורך ניהול מגעים ומו"מ עם הביטוח הלאומי, חברת הביטוח הפרטית, או המעסיק, ולהביא לסיום מוצלח של הטיפול בתיק מחוץ לכתלי בית המשפט.

עם זאת, במקרים מסויימים, אין מנוס מלהגיש נגדם תביעה, ואז בוודאי ובוודאי שמומלץ להיעזר בעו"ד שבקי ומנוסה בתחום פגיעות העבודה, וכמובן בניהול תיקי ליטיגציה בבית המשפט.

בכל שאלה והתייעצות, שוחחו עוד היום עם עורך דין תאונות עבודה מטעם משרדנו.

תאונות דרכים עם נזקי גוף - בפירוט:

לקבלת ייעוץ משפטי

חייגו עכשיו:

03-9444747

סיכום דבר: