תביעת נכות כללית – ביטוח לאומי

תביעת נכות כללית – ביטוח לאומי

מהי קצבת נכות כללית ולמי היא מוענקת?

קצבת נכות כללית היא קצבה חודשית, הניתנת לתושב ישראל שגילו מעל 18 שנה ומתחת לגיל הפרישה ושכושר השתכרותו צומצם משמעותית (לפחות ב-50%) או נפגע לחלוטין. זאת, עקב ליקוי גופני, שכלי או נפשי שנגרם כתוצאה מתאונה, ממום מולד או מחלה. יחד עם זאת, חשוב לציין כי על פי תקנות הביטוח הלאומי, במקרים חריגים גם בני 16 עד 18 יכולים להגיש תביעה לקצבת נכות כללית. 

כיצד מגישים תביעה לקצבת נכות כללית?

הגשת תביעת נכות כללית או תביעה להעלאת קצבת נכות כללית, נעשית באמצעות טופס ייעודי (בל/ 7801, הנקרא גם "תביעה לקצבת נכות כללית"). הטופס ניתן להגשה באופן מקוון או באמצעות מילוי טופס התביעה באופן ידני, ואליו נדרש לצרף את המסמכים הבאים: 

 1. מסמכים רפואיים המעידים על מצבו של מגיש הבקשה, בהתאם למפורט באתר המוסד לביטוח לאומי ולסוג הליקוי. כך, למשל, בהתאם למחשבון המוסד לביטוח לאומי, אדם הסובל מבעיה נוירולוגית ומתקשה לישון בגללה, יתבקש לצרף מכתב סיכום מרופא (נוירולוג), מכתב סיכום מרופא (פסיכיאטר), מכתב סיכום מפסיכולוג ותוצאות של בדיקת מעבדת שינה.
 2. מי שהעסקתו הופסקה, נדרש לצרף 15 תלושי שכר אחרונים או לחילופין אישור מהמעסיק על תקופת העסקתו ושכרו.
 3. עובדים שכירים נדרשים לצרף את פירוט תשלומי דמי מחלה מהמעסיק ב-15 החודשים האחרונים או אישור תשלום מחברת ביטוח עקב מחלה (במידה וקיים). 
 4. עובד עצמאי נדרש להגיש הצהרה למחלקת הביטוח והגבייה במוסד לביטוח לאומי על שינויים בעבודה ובהכנסות בעקבות המצב הרפואי החדש ולצרף את השומות האחרונות של מס ההכנסה שיש בידו. 
 5. מי שהייתה לו ב-15 החודשים שקדמו להגשת התביעה לקצבת נכות כללית הכנסה שלא מעבודה, נדרש להגיש פירוט לגבי ההכנסה (למשל: תגמול ממשרד הביטחון, תשלומי פנסיה מישראל או ממדינה אחרת, תשלומים מחברת ביטוח, מזונות, תמיכה לתלמידי ישיבות וכיוצא בזה). 
 6. ייפוי כוח – נדרש במקרים בהם אדר אחר מגיש את התביעה וחותם עליה בשמו של התובע. כמו כן, על מיופה הכוח למלא את הסעיף הרלוונטי בטופס התביעה (סעיף 4) ולצרף פסק דין, ייפוי כוח או צו אפוטרופוס. 

במקרים רבים, לאחר הגשת התביעה לנכות כללית מגיש הבקשה יזומן לוועדה רפואית ולעתים המסמכים שצורפו יספיקו לקביעת אחוזי הנכות. הוועדה הרפואית מורכבת מרופא או מכמה רופאים מומחים וממזכיר שתפקידו הוא להביא לידיעת המבוטח את זכויותיו ולכתוב את פרוטוקול הוועדה.  

כמו כן, קיים מסלול מהיר שבמסגרתו תטופל התביעה לקצבת נכות כללית בתוך כ-30 יום ממועד הגשת הבקשה. זכאות למסלול המהיר נקבעת בהתאם להשתייכות לאחת מהאוכלוסיות להלן: חולים בשחפת קשה, מי שעברו השתלת איברים (לב, ריאות, כבד, כליה, לבלב או מח עצם) בשנה הראשונה שלאחר ההשתלה, חולי ALS המטופלים באמצעות RILUTEK, חולים סופניים, אנשים מחוסרי תפקוד מלא בשתי הגפיים או שמרותקים לכיסא גלגלים ועוד. 

האם ניתן להגיש ערעור על החלטת הוועדה ביחס לתביעת נכות כללית?

על פי חוק הביטוח הלאומי [נוסח משולב], תשנ"ה – 1995, במצב שבו אינכם מרוצים מהחלטות הוועדה הרפואית ושהוועדה קבעה פחות מ-80% נכות, ניתן להגיש ערעור על החלטתה בתוך 60 ימים מיום מסירת ההחלטה. כמו כן, בית המשפט הוסיף וקבע כי ניתן יהיה להגיש ערר על קביעת הוועדה גם כאשר נקבעה דרגת נכות גבוהה יותר. ערעור על החלטתה של ועדת העררים (אשר רשאית להגדיל או להפחית את אחוזי הנכות הרפואית שנקבעו), ניתן לערעור בפני בית הדין האזורי לעבודה בתוך 60 יום. יחד עם זאת, חשוב להדגיש כי ניתן לערער לבית הדין האזורי לעבודה רק ביחס לשאלות משפטיות.   

דרגת אי הכושר שנקבעה על ידי הוועדה פתוחה גם היא בפני ערעור, בתוך 90 יום. אולם, זו מוגבלת לשתי סוגי החלטות בלבד: האחת, החלטה שלפיה דרגת אי הכושר אינה עולה על 74%. הנוספת, החלטה לפיה הכושר לעבוד אבד בפחות מ-50% או כי לא עבד בכלל. 

אפשרות נוספת, היא להגיש בקשה לבדיקה מחדש של הזכאות לקצבת נכות כללית ככל שחל שינוי משמעותי במצב התעסוקתי או הרפואי של מגיש הבקשה, באופן שיש בו כדי להשפיע על דרגת אי הכושר להשתכר. כמו כן, מי שתביעתו נדחתה מכל סיבה אחרת (למשל, הכנסות גבוהות), רשאי להגיש תביעה חוזרת, ככל שחלפו 6 חודשים  מהקביעה האחרונה של המוסד לביטוח לאומי. ניתן לבקש לבחון מחדש את אחוזי הנכות הרפואית, ככל שנקבעה דרגת אי כושר מלאה (75% או 100%) ובתנאי שעברו 12 חודשים מהקביעה האחרונה של אחוזי הנכות הרפואית, שמגיש הבקשה לא מאושפז במוסד ושנקבע על ידי רופא מטעם הביטוח הלאומי כי חלה החמרה במצבו הרפואי של המבקש. 

חשוב להכיר בכך שגם המוסד לביטוח לאומי רשאי ליזום בדיקה מחדש. זאת, במקרים שבהם טיפול רפואי הביא לשיפור משמעותי במצבו הרפואי של המבוטח, כך שניתן שפחתו אחוזי הנכות הרפואית באופן ששולל את הזכאות לקצבה. לחילופין, במקרים שבהם הייתה הטעיה או אי גילוי מלא מצד המבקש ביחס למצבו הרפואי או כושרו להשתכר.  

מה גובה הקצבה שתינתן בגין נכות כללית?

נכון לשנת 2022, גובה הקצבה נקבע בהתאם לכושר ההשתכרות שנקבע:

 • אי כושר של 100% או 75% (קצבה מלאה) – 3,700 ₪. 
 • אי כושר של 74% (קצבה חלקית) – 2,522 ₪. 
 • אי כושר של 65% (קצבה חלקית) – 2,273 ₪.
 • אי כושר של 60% (קצבה חלקית) – 2,135 ₪. 

נוסף על סכומים אלו, התובע זכאי לתוספת ל-2 ילדים ראשונים בלבד, במידה ויש לו ילדים מתחת לגיל 18 או ילדים המשרתים בצבא ועוד לא מלאו להם 24 שנים. סכום התוספת עבור הילדים נגזר מדרגת אי הכושר שנקבעה לתובע: 

 • דרגה מלאה בשיעור 100% או 75% מזכה את התובע בתוספת של 954 ₪. 
 • אי כושר של 74% מקנה לתובע תוספת של 706 ₪.
 • דרגה חלקית בשיעור 65% מקנה לתובע תוספת על סך 620 ₪.
 • דרגה חלקית בשיעור 60% – סכום התוספת עומד על 572 ₪. 

כמו כן, התובע זכאי לתוספת עבור בן/בת זוגו, במקרים שבהם ההכנסה שלהם אינה עולה על 6,014 ₪ בחודש. סכומי התוספת עבור בן/בת הזוג הם:

 • 100% או 75% (דרגה מלאה) – תוספת של 1,192 ₪.
 • 74% (דרגה חלקית) – סכום התוספת הוא 882 ₪.
 • דרגה חלקית בשיעור 65%  מקנה לתובע תוספת על סך 775 ₪.
 • דרגה חלקית בשיעור 60% – סכום התוספת הוא 715 ₪.

כך, למשל, מקבל קצבת נכות מלאה זכאי ל3,700 ₪ ובמקרים המתאימים, לתוספת עבור שני ילדיו על סך 1,908 ₪ ועבור בן/בת זוגו 1,192 ₪. כלומר, סך הכל, יהיה התובע זכאי לקצבה שגובהה 6,800 ₪. 

היוועצות עם עורך דין המחזיק בידע ובניסיון בתחום אינה נדרשת על פי חוק, אך יש לה חשיבות רבה והיא עשויה להגדיל את סיכוי הצלחתה של התביעה. כמו כן, הסתייעות בעורך דין תמנע במקרים רבים ממגיש הבקשה לעשות טעויות שיעכבו את קבלת הקצבה או אף לדחייתה. 

התייעצו עם עורך דין מומחה

אנו במשרד עורכי דין צבי זגלשטיין, מזמינים אתכם ואתכן להתייעצות משפטית ראשונית ללא עלות או התחייבות. 

בכל שאלה והתייעצות, פנו אלינו עוד היום ועורך דין ביטוח לאומי מומחה, ישוב אליכם בהקדם האפשרי.

ניתן לכתוב לנו בוואטסאפ, ליצור עמנו קשר טלפוני או להשאיר פניה באתר לקבלת שיחה חוזרת.

תאונת עבודה - בפירוט:

אנו מזמינים אותך להתרשם מהתוכן באתר, מגוון מאמרים ופסקי דין בנושאים בהם עוסק המשרד.

אנו מקווים שתוכל להפיק תועל מהתוכן באתר, אולם יש להדגיש כי התוכן מתעדכן מעת לעת.

התוכן באתר אינו יכול להחליף ייעוץ משפטי פרטני בשום צורה ואופן.

התקשר עכשיו לתיאום פגישת ייעוץ בטלפון: 03-9444747 

ו/או השאר פרטיך באתר, לקביעת פגישת יעוץ 

 ללא עלות וללא כל התחייבות. 

שאלות נפוצות

משרדנו ייצג ומייצג אלפי לקוחות בתביעות מול המוסד לביטוח הלאומי וגורמים רלוונטיים נוספים למיצוי זכויותיהם של נפגעי תאונת עבודה.

משנת 2006 ועד היום, צברנו 

תאונות עבודה יכולות לטמון בתוכן נסיבות שונות, חלקן שגורות ונפוצות וחלקן מצריכות בדיקה קפדנית והתוויית אסטרטגיה משפטית נכונה.

אנו מטפלים בכל סוגי התביעות, החל ממקרים מוכרים כגון פציעת גב, ועד לאירועים מוחיים המוכרים כתאונת עבודה.

משרדנו יושב ברחוב המסגר 56, קומה 2.

ניתן לקבל ייעוץ טלפוני משפטי מקדים.

לקבלת ייעוץ משפטי

חייגו עכשיו:

03-9444747

סיכום דבר:

Page Reader Press Enter to Read Page Content Out Loud Press Enter to Pause or Restart Reading Page Content Out Loud Press Enter to Stop Reading Page Content Out Loud Screen Reader Support