עורך דין צבי זגלשטיין

עורך דין צבי זגלשטיין

תביעת קצבת ניידות

משרד עורכי דין זגלשטיין מייצג משנת 2006 לקוחות בתביעות לקבלת קצבת ניידות. הידע והניסיון אשר נצברו במשרד במהלך השנים מבטיחים שלקוחותינו ייהנו מידע וניסיון נרחב אשר נצבר במשך השנים, ויקבלו את הפיצוי המקסימלי. 

השירות כולל ליווי וייצוג לאורך כל ההליך עד לסיום התביעה בהצלחה תוך השגת הפיצוי הגבוה ביותר שניתן. במקרה הצורך יוגש ערעור כדי למקסם את הפיצוי המגיע ללקוח.

תביעת ניידות: מהי קצבת ניידות?

קצבת ניידות ניתנת לילדים ובוגרים הסובלים מליקויים ברגליים המגבילים אותם בניידות. 

מלבד תנאי הסף (כגון גיל התובע ומקום מגוריו) נדרש כי הליקוי ממנו סובל התובע יופיע ברשימה הסגורה של ליקויים ופגיעות אשר יזכו את התובע בקצבת ניידות, זאת אומרת שאדם הסובל מליקוי או פגיעה אשר איננה מופיעה ברשימת הליקויים – לא יהיה זכאי לקבלת קצבת הניידות ותביעתו תדחה למרות שישנה פגיעה ממשית ביכולתו להתנייד.

גובה קצבת הניידות מתעדכן מעת לעת ותלוי במספר גורמים כגון אחוזי מוגבלות בניידות שנקבעו בוועדה הרפואית לקביעת דרגת מוגבלות בניידות. 

מי זכאי לקצבת ניידות ?

אדם העומד בכל התנאים המצטברים הבאים יהיה זכאי לקצבת ניידות:

1. התובע הינו תושב ישראל הנמצא בישראל (בתנאים מסוימים תינתן קצבת ניידות גם לשוהים מחוץ לישראל). 

2. גיל התובע נע בין 3 שנים ל-67 שנים. 

3. ועדה רפואית או ועדה רפואית לערערים של משרד הבריאות קבעה כי לתובע:

    א. 40% מוגבלות בניידות לפחות – במידה והתובע מחזיק ברישיון נהיגה תקף. 

    ב. 60% מוגבלות בניידות לפחות – במידה והתובע אינו מחזיק ברישיון נהיגה תקף.

תביעת קצבת ניידות בנוסף לקצבאות אחרות

1. מקבל קצבת ילד נכה הנמצא זכאי גם לקצבת ניידות ייאלץ לבחור איזו מבין הקצבאות ימשיך לקבל אלא אם כן וועדה רפואית 

    קבעה כי הוא זקוק ומשתמש בכיסא גלגלים, או שהוועדה קבעה שמוגבלותו בניידות הינה בשיעור של 80% ומעלה.  

2. מקבל קצבת שירותים מיוחדים (שר"מ) הנמצא זכאי גם לקצבת ניידות ייאלץ לבחור איזו מבין הקצבאות ימשיך לקבל אלא 

    אם נקבע כי הוא זכאי לקצבת שירותים מיוחדים בשיעור של 100% ומעלה, או שהוועדה קבעה כי שיעור מוגבלותו בניידות 

    הינה בשיעור של 100%.

תביעת קצבת ניידות – סכומי הקצבה

א. למוגבלים בניידות בעלי רשיון נהיגה בתוקף

החל ב- 01.01.2021

גודל הרכב

 

אחוז המוגבלות

 

קצבה למשתכר או למי שהוועדה הרפואית קבעה כי הוא זקוק לכיסא גלגלים ומשתמש בו (בש"ח) קצבה למי שלא משתכר ואינו זקוק ואינו משתמש בכיסא גלגלים  (בש"ח) קצבה לבעלי מתקן הרמה לכיסא גלגלים (בש"ח)
קצבה רגילה כולל תוספת קצבה* קצבה כולל תוספת קצבה*
עד 1,300 סמ"ק 100-80 1,709 ש"ח 2,084 ש"ח 1,709 ש"ח 1,789 ש"ח 2,191 ש"ח
79-70 1,196 ש"ח 1,459 ש"ח 598 ש"ח 1,252 ש"ח 1,534 ש"ח
69-60 1,025 ש"ח 1,250 ש"ח 513 ש"ח 1,073 ש"ח 1,315 ש"ח
59-50 855 ש"ח 1,042 ש"ח 427 ש"ח 895 ש"ח 1,096 ש"ח
49-40 684 ש"ח 834 ש"ח 342 ש"ח 716 ש"ח 876 ש"ח
עד 1,800 סמ"ק 100-80 2,364 ש"ח 2,847 ש"ח 2,364 ש"ח 2,492 ש"ח 3,008 ש"ח
79-70 1,655 ש"ח 1,993 ש"ח 827 ש"ח 1,744 ש"ח 2,106 ש"ח
69-60 1,418 ש"ח 1,708 ש"ח 709 ש"ח 1,495 ש"ח 1,805 ש"ח
59-50 1,182 ש"ח 1,424 ש"ח 591 ש"ח 1,246 ש"ח 1,504 ש"ח
49-40 946 ש"ח 1,139 ש"ח 473 ש"ח 997 ש"ח 1,203 ש"ח
עד 2,000 סמ"ק 100-80 2,882 ש"ח 3,446 ש"ח 2,882 ש"ח 3,016 ש"ח 3,616 ש"ח
79-70 2,017 ש"ח 2,412 ש"ח 1,009 ש"ח 2,111 ש"ח 2,531 ש"ח
69-60 1,729 ש"ח 2,068 ש"ח 865 ש"ח 1,810 ש"ח 2,170 ש"ח
59-50 1,441 ש"ח 1,723 ש"ח 721 ש"ח 1,508 ש"ח 1,808 ש"ח
49-40 1,153 ש"ח 1,378 ש"ח 576 ש"ח 1,206 ש"ח 1,446 ש"ח
מעל 2,000 סמ"ק 100-80 3,214 ש"ח 3,865 ש"ח 3,214 ש"ח 3,378 ש"ח 4,083 ש"ח
79-70 2,250 ש"ח 2,706 ש"ח 1,125 ש"ח 2,365 ש"ח 2,858 ש"ח
69-60 1,928 ש"ח 2,319 ש"ח 964 ש"ח 2,027 ש"ח 2,450 ש"ח
59-50 1,607 ש"ח 1,933 ש"ח 804 ש"ח 1,689 ש"ח 2,042 ש"ח
49-40 1,286 ש"ח 1,546 ש"ח 643 ש"ח 1,351 ש"ח 1,633 ש"ח
רכב עם אבזרים מיוחדים ששווים עד 100,000 ₪ 100-80 3,801 ש"ח 4,270 ש"ח
79-70 2,661 ש"ח 2,989 ש"ח
69-60 2,281 ש"ח 2,562 ש"ח
59-50 1,901 ש"ח 2,135 ש"ח
49-40 1,520 ש"ח 1,708 ש"ח
רכב עם אבזרים מיוחדים ששווים מעל 100,00 ₪ 100-80 5,378 ש"ח 5,847 ש"ח
79-70 3,765 ש"ח 4,093 ש"ח
69-60 3,227 ש"ח 3,508 ש"ח
59-50 2,689 ש"ח 2,924 ש"ח
49-40 2,151 ש"ח 2,339 ש"ח
רכב עם אבזרים מיוחדים ששווים מעל 100,000 ₪, ונוסף עליהם גם   JOY STICK  או הגה חשמלי 100-80 7,668 ש"ח 8,128 ש"ח
79-70 5,368 ש"ח 5,690 ש"ח
69-60 4,601 ש"ח 4,877 ש"ח
59-50 3,834 ש"ח 4,064 ש"ח
49-40 3,067 ש"ח 3,251 ש"ח  

לתוספת קצבה זכאי מי שמשתכר, ומקום עבודתו נמצא במרחק של 40 ק"מ לפחות בשני הכיוונים והוא משתמש ברכבו בקביעות לצורך נסיעה למקום עבודתו.

ב. למוגבלים בניידות, חסרי רשיון נהיגה בתוקף

גודל הרכב

 

אחוז המוגבלות

 

קצבה למשתכר או למי שהוועדה  הרפואית קבעה כי הוא זקוק לכיסא גלגלים ומשתמש בו  (בש"ח)
קצבה למי שלא משתכר ואינו זקוק ואינו משתמש בכיסא גלגלים (בש"ח)
קצבה לבעלי מתקן הרמה לכיסא גלגלים (בש"ח)
קצבה רגילה
כולל תוספת קצבה*
קצבה
כולל תוספת קצבה*
עד 1,300 סמ"ק
100-80
1,704 ש"ח
2,079 ש"ח
1,704 ש"ח
1,786 ש"ח
2,189 ש"ח
79-70
1,193 ש"ח
1,455 ש"ח
596 ש"ח
1,250 ש"ח
1,532 ש"ח
69-60
1,022 ש"ח
1,247 ש"ח
511 ש"ח
1,072 ש"ח
1,313 ש"ח
עד 1,800 סמ"ק
100-80
2,360 ש"ח
2,843 ש"ח
2,360 ש"ח
2,492 ש"ח
3,009 ש"ח
79-70
1,652 ש"ח
1,990 ש"ח
826 ש"ח
1,744 ש"ח
2,106 ש"ח
69-60
1,416 ש"ח
1,706 ש"ח
708 ש"ח
1,495 ש"ח
1,805 ש"ח
עד 2,000 סמ"ק
100-80
2,464 ש"ח
3,017 ש"ח
2,464 ש"ח
2,600 ש"ח
3,201 ש"ח
79-70
1,725 ש"ח
2,112 ש"ח
862 ש"ח
1,820 ש"ח
2,241 ש"ח
69-60
1,478 ש"ח
1,810 ש"ח
739 ש"ח
1,560 ש"ח
1,921 ש"ח
מעל 2,000 סמ"ק
100-80
3,043 ש"ח
3,684 ש"ח
3,043 ש"ח
3,211 ש"ח
3,952 ש"ח
79-70
2,130 ש"ח
2,579 ש"ח
1,065 ש"ח
2,248 ש"ח
2,766 ש"ח
69-60
1,826 ש"ח
2,210 ש"ח
913 ש"ח
1,927 ש"ח
2,371 ש"ח
רכב עם אבזרים מיוחדים
100-80
3,583 ש"ח
4,204 ש"ח
79-70
2,508 ש"ח
2,943 ש"ח
69-60
2,150 ש"ח
2,522 ש"ח

לתוספת קצבה זכאי מי שמשתכר, ומקום עבודתו נמצא במרחק של 40 ק"מ לפחות בשני הכיוונים והוא משתמש ברכבו בקביעות לצורך נסיעה למקום עבודתו.

ג. למוגבלים בניידות הזכאים לקצבת חסר רכב

קצבה רגילה (בש"ח) כולל תוספת קצבה (בש"ח)*
2,364 ש"ח 2,847 ש"ח

* לתוספת קצבה זכאי מי שמשתכר, ומקום עבודתו נמצא במרחק של 40 ק"מ לפחות בשני הכיוונים והוא משתמש ברכבו בקביעות לצורך נסיעה למקום עבודתו.

הטבלה לקוחה מאתר המוסד לביטוח לאומי

משרדנו מעניק שירות מלא הכולל ליווי וייצוג לאורך כל ההליך מול המוסדות השונים עד לסיום התביעה בהצלחה תוך השגת הפיצוי הגבוה ביותר שניתן. 

למידע אודות תביעת קצבת ניידות התקשר עכשיו לתיאום פגישת ייעוץ בטלפון: 03-9444747 

ו/או השאר פרטיך באתר, לקביעת פגישת יעוץ 

 ייעוץ ראשוני בנושא תביעת ניידות ללא עלות וללא כל התחייבות. 

שאלות נפוצות

על אדם התובע את הקצבה עבורו או עבור מקורביו, להציג את התנאים הבאים:

  1. על התובע להיות תושב ישראל
  2. גילו של התובע הינו בין 3 שנים ועד ל-67 שנים.
  3. במסגרתה של הוועדה הרפואית נקבע כי לתובע ישנה או מוגבלות בניידות העומדת על 40% וזאת כאשר ברשותו רישיון נהיגה או מוגבלות בניידות העומדת על 60% לכל הפחות, וזאת במידה ולתובע אין רישיון בתוקף.

בכל הנוגע לקצבת ניידות, עלינו להבין אם אנו עומדים בתנאים הנדרשים, וכן את אחוזי המוגבלות הנקבעים לנו במסגרתה של הוועדה הרפואית.

משרדנו בוחן זאת יחד אתכם, ובמעמד שיחת הייעוץ הראשונית נבקש לדלות פרטים החיוניים לכך.

כן, החוק לא מורה על שכירת שירותיו של עורך דין לשם כך.

עם זאת, הוועדות הרפואיות מתגלות לא אחת ככאלו המערימות קשיים על התובעים ושמפחיתות את אחוזי הנכות ההולמים את המצב של התובע.

עורך דין המייצג את לקוחותיו, פועל כדי למצות את זכויותיהם באופן נחרץ.

משרדנו יושבים בתל אביב, ברחוב המסגר 56, קומה 2.

אנו מזמינים אותך להתרשם מהתוכן באתר, מגוון מאמרים ופסקי דין בנושאים בהם עוסק המשרד.

אנו מקווים שתוכל להפיק תועל מהתוכן באתר, אולם יש להדגיש כי התוכן מתעדכן מעת לעת.

התוכן באתר אינו יכול להחליף ייעוץ משפטי פרטני בשום צורה ואופן.

התקשר עכשיו לתיאום פגישת ייעוץ בטלפון: 03-9444747 

ו/או השאר פרטיך באתר, לקביעת פגישת יעוץ 

 ללא עלות וללא כל התחייבות. 

לקבלת ייעוץ משפטי

חייגו עכשיו:

03-9444747

סיכום דבר: